Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Elektroniczny System Rekrutacji

Pracuj w
Narodowym Instytucie Kardiologii

Pracuj w renomowanej jednostce naukowej.
Jesteśmy Instytutem badawczym o najwyższej kategorii naukowej A+. Jesteśmy także szpitalem specjalistycznym o najwyższej IV kategorii referencyjności.

Jesteśmy stabilnym, rozwijającym się pracodawcą,
zatrudniającym ponad 1200 pracowników.

Stanowisko i skrócone wymagania Wynagrodzenie
Specjalisty w Zespole Monitorowania NPChUK w Biurze Projektów Strategicznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku (preferowane w jednostkach ochrony zdrowia)
 • Znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
APLIKUJ
Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych w Biurze Projektów Strategicznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków budżetu państwa lub związane z wdrażaniem/ oceną projektów inwestycyjnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
APLIKUJ
Farmaceuta
 •  posiadanie kierunkowego wykształcenia farmaceutycznego – prawo wykonywania zawodu
 • zainteresowanie pracą dot. zamówień publicznych,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność planowania oraz zarządzania czasem
APLIKUJ
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości
 • Doświadczenie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Biegła praktyczna znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
APLIKUJ
Inspektor ds budowlanych
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe budowlane
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • praktyczna znajomość programów kosztorysowych i projektowych ( AutoCAD, NORMA)
 • doświadczenie w nadzorowaniu lub prowadzeniu robót budowlanych
APLIKUJ
Programista PHP / Laravel
 • Laravel, GIT, REST API
 • PHP 7 / 8
 • MySQL
 • JavaScript
APLIKUJ
Specjalista Informatyk / Administrator Systemów Biznesowych
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w administracji systemów dedykowanych
 • Doświadczenie we wsparciu użytkowników
APLIKUJ
Specjalista ds. projektów
 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: Farmacja, Ekonomia, Administracja, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne)
 • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych przez takie instytucje jak: NCN, NCBR, ABM, MZ, KE
APLIKUJ
Technik Informatyk
 • wykształcenie średnie lub wyższe o profilu IT
 • min. dwuletnie doświadczenie
 • doskonała znajomość sprzętu komputerowego
 • znajomość oprogramowania użytkowego
APLIKUJ
Specjalista ds. projektów
 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: Farmacja, Ekonomia, Administracja, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne)
 • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2, umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych)
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point);
APLIKUJ
Konserwator urządzeń wentylacji, klimatyzacji i instalacji gazów medycznych
 • Wykształcenie techniczne (minimum średnie) w kierunku wentylacji i klimatyzacji lub pokrewnym(elektryk, automatyk, mechanik),
 • Doświadczenie w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oraz systemów wentylacji klimatyzacji i chłodniczych,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3m, sprawność ruchowa),
APLIKUJ
Specjalista/Główny specjalista APLIKUJ
Kardiolog w Ośrodku Badań Przesiewowych i Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
 • Specjalizacja lekarska z kardiologii
 • Umiejętność wykonywania badań echokardiograficznych, pożądany certyfikat PTK badań echokardiograficznych
APLIKUJ
Dokumentalista / Specjalista ds. dokumentacji IT
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej IT
 • Biegła znajomość oprogramowania biurowego
 • Znajomość oprogramowania do tworzenia i edycji dokumentacji
 • Umiejętność pisania zrozumiałych tekstów i opisów
APLIKUJ
Specjalista ds. zamówień publicznych
 • 1. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub budowlane;
 • 2. doświadczenie zawodowe ( min. 3 letnie) w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego (na dostawy, usługi i roboty budowlane), w tym min. roczne doświadczenie przy wykorzystaniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
APLIKUJ
Inżynier serwisowy APLIKUJ
AUTOMATYK W SEKCJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI APLIKUJ
SPECJALISTY DS. INWESTYCYJNO REMONTOWYCH BUDOWLANYCH APLIKUJ
Specjalista d/s technicznych - asystent/ka kierownika Działu Technicznego APLIKUJ
Kierowca pojazdu uprzywilejowanego APLIKUJ
Magazynier APLIKUJ
Kucharz APLIKUJ

Pracuj w Narodowym Instytucie Kardiologii

Pracuj w renomowanej jednostce naukowej.
Jesteśmy Instytutem badawczym o najwyższej kategorii naukowej A+. Jesteśmy także szpitalem specjalistycznym o najwyższej IV kategorii referencyjności.

Jesteśmy stabilnym, rozwijającym się pracodawcą,
zatrudniającym ponad 1200 pracowników.