Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Elektroniczny System Rekrutacji

Pracuj w
Narodowym Instytucie Kardiologii

Pracuj w renomowanej jednostce naukowej.
Jesteśmy Instytutem badawczym o najwyższej kategorii naukowej A+. Jesteśmy także szpitalem specjalistycznym o najwyższej IV kategorii referencyjności.

Jesteśmy stabilnym, rozwijającym się pracodawcą,
zatrudniającym ponad 1200 pracowników.

Stanowisko i skrócone wymagania Wynagrodzenie
Dietetyk
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie w pracy w żywieniu zbiorowym
 • znajomość wymagań systemu jakości HACCP
APLIKUJ
Koordynator ds. bezpieczeństwa terapii (pharmacovigilance)
 • wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne, tytuł zawodowy mgr farmacji, mgr inż., lekarza lub inny równorzędny
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w raportowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych
 • wiedza z zakresu metod oceny działania farmakologicznego produktów leczniczych
APLIKUJ
Specjalista ds. Projektów
 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami, w tym w szczególności rozumienie zasad rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych
APLIKUJ
Specjalista ds. Ochrony Środowiska
 • Wykształcenie kierunkowe wyższe (ochrona środowiska, zarządzanie jakością lub pokrewne)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
APLIKUJ
Specjalista ds. zamówień publicznych
 • Wyksztalcenie wyższe (preferowane prawnicze lub ekonomiczne);
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wydanych do ustawy
APLIKUJ
Specjalista ds. sprzedaży
 • wykształcenie wyższe, ekonomicznie/ marketing i zarządzanie
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w gastronomii
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację przydzielonych zadań i obowiązków
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz analityczne
APLIKUJ
Dietetyk
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie w pracy w żywieniu zbiorowym
 • znajomość wymagań systemu jakości HACCP
APLIKUJ
Specjalista ds. zakupów
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale logistyki/ handlowym
 • umiejętność przygotowywania zapytań ofertowych
 • umiejętność przygotowywania specyfikacji przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych
APLIKUJ
Specjalista ds. jakości Biobanku
 • doświadczenia w pracy w środowisku z wdrożonym Systemem Jakości oraz pracą z zastosowaniem Standardów Jakości dla Biobanków Polskich, ISO 20387:2018 lub ISO 20387:2018;
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: biotechnologia, biologia, analityka medyczna;
 • doświadczenia w pracy laboratoryjnej (również z wykorzystaniem materiału biologicznego), z uwzględnieniem walidacji metod analitycznych;
APLIKUJ
Administrator systemów chmurowych
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia
 • znajomość rozwiązań chmurowych (np. AWS, Azure, Google Cloud)
APLIKUJ
Pielęgniarka/pielęgniarz APLIKUJ
Administrator Danych
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia
 • Znajomość rozwiązań chmurowych (np. AWS, Azure, Google Cloud)
 • Umiejętność zarządzania dużymi zbiorami danych, w tym danych wrażliwych i medycznych
APLIKUJ
Analityk Danych
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia.
 • Zaawansowane umiejętności analityczne i statystyczne, w tym znajomość testów hipotez, modelowania predykcyjnego i analizy eksploracyjnej danych.
APLIKUJ
Specjalista w dziale księgowości
 • Wyższe wykształcenie
 • Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale księgowości
 • Praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa podatkowego i bilansowego
 • Znajomość programu finansowo - księgowego ENOVA 365
APLIKUJ
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
 • Znajomość norm ISO/IEC 27001/2
 • Znajomość norm ISO/IEC 20000
 • Znajomość RODO i Cyberbezpieczeństwa
 • Doświadczenie
APLIKUJ
Kierownik zespołu programistów
 • Umiejętność zarządzania zespołem i projektami
 • 5 lat doświadczenia w programowaniu
 • 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym
APLIKUJ
Administrator Systemów Bezpieczeństwa
 • Zarządzanie infrastrukturą bezpieczeństwa
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty
 • Współpraca z jednostkami CSIRT
 • Współtworzenie zasad bezpieczeństwa
APLIKUJ
Specjalisty w Zespole Monitorowania NPChUK w Biurze Projektów Strategicznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku (preferowane w jednostkach ochrony zdrowia)
 • Znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
APLIKUJ
Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych w Biurze Projektów Strategicznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków budżetu państwa lub związane z wdrażaniem/ oceną projektów inwestycyjnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
APLIKUJ
Farmaceuta
 •  posiadanie kierunkowego wykształcenia farmaceutycznego – prawo wykonywania zawodu
 • zainteresowanie pracą dot. zamówień publicznych,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność planowania oraz zarządzania czasem
APLIKUJ
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości
 • Doświadczenie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Biegła praktyczna znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
APLIKUJ
Inspektor ds budowlanych
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe budowlane
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • praktyczna znajomość programów kosztorysowych i projektowych ( AutoCAD, NORMA)
 • doświadczenie w nadzorowaniu lub prowadzeniu robót budowlanych
APLIKUJ
Programista PHP / Laravel
 • Laravel, GIT, REST API
 • PHP 7 / 8
 • MySQL
 • JavaScript
APLIKUJ
Specjalista Informatyk / Administrator Systemów Biznesowych
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w administracji systemów dedykowanych
 • Doświadczenie we wsparciu użytkowników
APLIKUJ
Specjalista ds. projektów
 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: Farmacja, Ekonomia, Administracja, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne)
 • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych przez takie instytucje jak: NCN, NCBR, ABM, MZ, KE
APLIKUJ
Specjalista ds. projektów
 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: Farmacja, Ekonomia, Administracja, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne)
 • dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2, umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych)
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point);
APLIKUJ
Konserwator urządzeń wentylacji, klimatyzacji i instalacji gazów medycznych
 • Wykształcenie techniczne (minimum średnie) w kierunku wentylacji i klimatyzacji lub pokrewnym(elektryk, automatyk, mechanik),
 • Doświadczenie w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oraz systemów wentylacji klimatyzacji i chłodniczych,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3m, sprawność ruchowa),
APLIKUJ
Specjalista/Główny specjalista APLIKUJ
Kardiolog w Ośrodku Badań Przesiewowych i Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
 • Specjalizacja lekarska z kardiologii
 • Umiejętność wykonywania badań echokardiograficznych, pożądany certyfikat PTK badań echokardiograficznych
APLIKUJ
Dokumentalista / Specjalista ds. dokumentacji IT
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej IT
 • Biegła znajomość oprogramowania biurowego
 • Znajomość oprogramowania do tworzenia i edycji dokumentacji
 • Umiejętność pisania zrozumiałych tekstów i opisów
APLIKUJ
Specjalista ds. zamówień publicznych
 • 1. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub budowlane;
 • 2. doświadczenie zawodowe ( min. 3 letnie) w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego (na dostawy, usługi i roboty budowlane), w tym min. roczne doświadczenie przy wykorzystaniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
APLIKUJ
Inżynier serwisowy APLIKUJ
AUTOMATYK W SEKCJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI APLIKUJ
SPECJALISTY DS. INWESTYCYJNO REMONTOWYCH BUDOWLANYCH APLIKUJ
Specjalista d/s technicznych - asystent/ka kierownika Działu Technicznego APLIKUJ
Kierowca pojazdu uprzywilejowanego APLIKUJ
Magazynier APLIKUJ
Kucharz APLIKUJ

Pracuj w Narodowym Instytucie Kardiologii

Pracuj w renomowanej jednostce naukowej.
Jesteśmy Instytutem badawczym o najwyższej kategorii naukowej A+. Jesteśmy także szpitalem specjalistycznym o najwyższej IV kategorii referencyjności.

Jesteśmy stabilnym, rozwijającym się pracodawcą,
zatrudniającym ponad 1200 pracowników.