Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

SPECJALISTY DS. INWESTYCYJNO REMONTOWYCH BUDOWLANYCH

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydata do pracy w Dziale Technicznym na stanowisko SPECJALISTY DS. INWESTYCYJNO REMONTOWYCH BUDOWLANYCH

Zakres obowiązków:

1. Przygotowywanie i udział w postępowaniach przetargowych zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

2. Opracowywanie wytycznych oraz PFU do postępowań przetargowych.

3. Nadzorowanie i koordynowanie prac projektowych przyszłych inwestycji budowlanych. Ścisła współpraca z projektantem.

4. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji (remontów)z projektem i pozwoleniem na budowę, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych.

5. Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej, kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami.

6. Kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy(remontu).

7. Przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym inwestycji(remontu).

8. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, dbanie o wykonanie zgodnie z wymogami jakościowymi oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

9. Weryfikowanie kosztorysów i projektów.

10. Dokonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe budowlane

2. Znajomość programów kosztorysowych i projektowych ( AutoCAD, NORMA).

3. Doświadczenie w nadzorowaniu lub prowadzeniu robót budowlanych.

4. Praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi.

5. Znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Mile widziane :

1. Projektowanie i pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie budowlane.

2. Posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych.

3. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności.


Oferujemy :

  1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez system elektroniczny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 


Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860