Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista w dziale księgowości

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydatów do pracy na  stanowisko:  Specjalista w Dziale Księgowości

Zakres obowiązków:

 • Rachunkowa i podatkowa ewidencja środków trwałych w tym aparatury naukowo–badawczej i WNiP,
 • Ewidencja księgowa i analiza kont księgowych związanych z przyjęciem zakończonych zadań inwestycyjnych,
 • Rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego w systemie finansowo- księgowym,
 • Weryfikacja dokumentów dotyczących środków trwałych i WNiP,
 • Weryfikacja zgodności formalnej i rachunkowej dowodów księgowych oraz innych dokumentów dotyczących wydatków, kontrolowanie ich zgodności z przepisami prawa dot. m.in. podatku VAT,
 • Dekretacja, kwalifikacja podatkowa (VAT, CIT, podatek u źródła) i księgowanie faktur VAT, dokumentów księgowych w ramach prowadzonych w systemie finansowo-księgowym rejestrów VAT,
 • Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • Analiza, weryfikacja i uzgadnianie zapisów kont wynikowych i bilansowych,
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów na potrzeby GUS, banków i innych instytucji,
 • Współudział w sporządzaniu sprawozdania finansowego, obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów,
 • Kalkulacja i przygotowanie deklaracji podatkowych (CIT, podatki lokalne i inne),
 • Czynny udział w procesie zamykania miesiąca/kwartału/roku,

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie,
 • Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale księgowości (mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości w placówce medycznej),
 • Praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa podatkowego i bilansowego,
 • Znajomość programu finansowo - księgowego ENOVA 365,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność organizacji pracy własnej, jak również pracy w zespole,
 • Dokładność, sumienność i zaangażowanie,
 • Otwartość na zmiany i usprawnienia.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej placówce medycznej,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Przyjazną środowisko pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: m.rowicka@ikard.pl,

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860