Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Dokumentalista / Specjalista ds. dokumentacji IT

 

Numer referencyjny:
IK-EU-05/2023/DSI

DOKUMENTALISTA
Specjalista ds. dokumentacji IT

Zadaniami osoby pracującej na wskazanym stanowisku jest wsparcie zespołu odpowiedzialnego za tworzenie i rozwój systemów teleinformatycznych oraz administratorów systemów bezpieczeństwa w przygotowaniu oraz aktualizacji dokumentacji technicznej, biznesowej, projektowej i powdrożeniowej. 

Zadania:

 • Zarządzanie dokumentacją do wytwarzanych systemów teleinformatycznych
  • wersjonowanie
  • archiwizacja
  • prowadzenie rejestrów dokumentacji
 • Dokumentacja wstępna
  • Wsparcie w przygotowywaniu wstępnych opisów założeń systemów (funkcjonalnych, technologicznych, proceduralnych itd.)
 • Dokumentacja przedwdrożeniowa (projektowa, procesowa, integracyjna)
  • Wsparcie analityków i w przygotowywaniu i aktualizacji dokumentacji przedwdrożeniowej
 • Dokumentacja techniczna
  • Tworzenie dokumentacji technicznej na podstawie repozytorium GIT i/lub przy współpracy deweloperów
  • Aktualizacja dokumentacji technicznej na podstawie zmian w GIT i/lub przy współpracy deweloperów
  • Monitorowanie zmian w systemach teleinformatycznych oraz uwzględnianie ich w dokumentacji technicznej
 • Dokumentacja użytkownika
  • Monitorowanie zmian w systemach teleinformatycznych oraz nadzór nad uwzględnieniem ich w dokumentacji użytkownika
 • Efektywna komunikacja i przeprowadzanie spotkań z zespołami m.in. deweloperskimi, wdrożeniowymi, architektami i analitykami systemów, projektantami w celu dokładnego zrozumienia produktów i systemów
 • Udział w testach aplikacji i nowych funkcji w celu dokładnego zrozumienia produktów i systemów
 • Dbanie o to, aby dokumentacja techniczna była dokładna, aktualna, kompletna i zrozumiała dla odbiorców
 • Opracowywanie systemowych diagramów i infografik
 • Przygotowywanie materiałów z zachowaniem standardów jakości w obszarze edycji, tj. zwięzłość przekazu, styl tekstu, grafiki

Wymagania:

 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej dla oprogramowania
 • Biegła znajomość oprogramowania biurowego
 • Dobra znajomość oprogramowania do tworzenia diagramów UML, BPML itp.
 • Umiejętność pisania zrozumiałych tekstów i opisów
 • Znajomość terminów związanych z sektorem wytwarzania oprogramowania, stosowanych technologii serwerowych, języków programowania, różnych stosów technologicznych, oprogramowania wspierającego, baz danych, języków programowania itp. oraz zasad ich funkcjonowania i współzależności
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku potwierdzone portfolio lub udokumentowane w CV w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej dotyczącej systemów teleinformatycznych
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne

Mile widziane:

 • Znajomość oprogramowania do tworzenia i edycji dokumentacji, w tym generowania jej części z kodu źródłowego
 • Jakiekolwiek doświadczenie programistyczne
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej dla systemów opartych o język PHP, framework Laravel lub Zend
 • Znajomość specyfiki rynku IT dla sektora ochrony zdrowia
 • Znajomość wymagań ISO 27001 lub ISO 20000

Proces Rekrutacji:
- Złożenie aplikacji w systemie elektronicznym Narodowego Instytutu Kardiologii
- Wybór potencjalnych Kandydatów
- Rozmowa kwalifikacyjna on-line
- Decyzja o podjęciu współpracy*

Dodatkowe informacje:
- Stabilna praca w instytucji naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju
- Praca na miejscu w biurze w 4-6 osobowych pokojach
- Możliwość pracy hybrydowej w zależności od stanowiska, posiadanego stanu wiedzy oraz umiejętności samoorganizacyjnych
- Możliwa praca od zaraz
- Praca w oparciu o Umowę o pracę
- Praca w wysoce zinformatyzowanej placówce medycznej
- Praca w reżimie najnowszych regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa (NIS2, CER, Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa)


Dbamy o reżim sanitarny i bezpieczeństwo naszych pracowników
Dział Systemów Informatycznych zlokalizowany jest całkowicie poza budynkiem szpitalnym na oddzielnym, dedykowanym piętrze. DSI jest niedostępne dla pozostałych pracowników pracodawcy. 

* W przypadku zainteresowania oraz jeżeli uznamy za konieczne, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie pracodawcy.

 

 

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860