Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista Informatyk / Administrator Systemów Biznesowych

 

 

Numer referencyjny:
IK-EU-01/2023/DSI

SPECJALISTA INFORMATYK
Administrator Systemów Biznesowych

Główny zakres obowiązków:

 • administrowanie/zarządzanie systemami medycznymi i administracyjnymi Narodowego Instytutu Kardiologii,
 • udzielanie wsparcia użytkownikom w zakresie funkcjonowania systemów szpitalnych w tym rozwiązywanie niektórych problemów,
 • szkolenie pracowników korzystających z systemów eksploatowanych w Instytucie
 • diagnozowanie problemów i zgłaszanie ich zewnętrznym dostawcom
 • monitorowanie zgłoszonych błędów, weryfikacja ich realizacji oraz zmian / wpływu na aplikację po usunięciu zgłoszeń. Pilnowanie terminów realizacji zgłoszeń.
 • praca w ramach zespołu wdrażającego zintegrowany system informacji szpitalnej (planowanie i wdrażanie rozwoju funkcjonalnego, integrowanie z aparaturą medyczną, integrowanie różnych systemów eksploatowanych w Instytucie itp.) i stopniowe przejmowanie samodzielnych zadań w tym zakresie,

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym (min. inż. / mgr),
 • udokumentowane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie odpowiedzialności,
 • min. dwuletnie doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi krytycznymi dla działania firmy zatrudniającej nie mniej niż 250 osób

Wymagania:

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • zdolność rozpoznawania problemów oraz ich rozwiązywania samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pod presją czasu,
 • zdolność szybkiego przyswajania nowej wiedzy i dobrą organizacją pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją oraz na zdobywanie wiedzy,
 • preferowane osoby komunikatywne, samodzielne, sumienne, cierpliwe, odpowiedzialne i odporne na stres, z umiejętnością analitycznego myślenia,

Mile widziane - będzie potraktowane jako duży atut:

 • znajomość systemu Simple ERP/ Enova365 i zasad księgowości,
 • znajomość systemu JobRouter i zasad obiegu dokumentacji elektronicznej,
 • znajomość systemu szpitalnego CliniNET i zasad prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • umiejętność pracy z bazami danych (MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle),
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, a zwłaszcza instytutów naukowo-badawczych w ochronie zdrowia

Proces Rekrutacji:
- Złożenie aplikacji w systemie elektronicznym Narodowego Instytutu Kardiologii
- Wybór potencjalnych Kandydatów
- Rozmowa kwalifikacyjna on-line
- Decyzja o podjęciu współpracy*

Dodatkowe informacje:
- Stabilna praca w instytucji naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju
- Praca na miejscu w biurze w 4-6 osobowych pokojach
- Możliwość pracy hybrydowej w zależności od stanowiska, posiadanego stanu wiedzy oraz umiejętności samoorganizacyjnych
- Praca od zaraz
- Praca w oparciu o Umowę o pracę

Dbamy o reżim sanitarny i bezpieczeństwo naszych pracowników
Dział Systemów Informatycznych zlokalizowany jest całkowicie poza budynkiem szpitalnym na oddzielnym, dedykowanym piętrze. DSI jest niedostępne dla pozostałych pracowników pracodawcy. 

* W przypadku zainteresowania oraz jeżeli uznamy za konieczne, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie pracodawcy.

 

 

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860