Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Kierownik zespołu programistów

laraveal.png

Numer referencyjny:
IK-EU-12/2023/DSI

KIEROWNIK ZESPOŁU PROGRAMISTÓW

Narodowy Instytut Kardiologii poszukuje osoby, która przejmie kierownictwo nad kilkuosobowym zespołem tworzącym webowe systemy teleinformatyczne głównie z wykorzystaniem języka PHP i frameworku Laravel.

Lokalizacja: Warszawa, Anin

Typ umowy: Umowa o pracę

Podstawowy zakres obowiązków:

 • Koordynowanie prac zespołu programistów.
 • Ustalanie priorytetów i harmonogramów projektów.
 • Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i realizacji celów projektowych.
 • Monitorowanie postępów prac i zapewnienie wysokiej jakości kodu.
 • Regularne przeprowadzanie przeglądów kodu.
 • Zarządzanie członkami zespołu.
 • Uczestnictwo w rekrutacji i szkoleniu nowych członków zespołu.
 • Ocena osiągnięć pracowników i przeprowadzanie rozmów rozwojowych.
 • Aktywne uczestnictwo w procesie wdrażania nowych technologii i narzędzi.
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju oprogramowania w Instytucie.
 • Aktywny udział w tworzeniu oprogramowania o ile będzie potrzebne.

Wymagania formalne i miękkie:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym technicznym (jako jednostka naukowa preferujemy jednak osoby z wykształceniem magistra),
 • Minimum 5 lat doświadczenia w programowaniu.
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub lidera zespołu.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku polskim
 • Umiejętność zarządzania zespołem i projektami.
 • Proaktywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Łatwość przyswajania wiedzy i informacji.
 • Umiejętność holistycznego spojrzenia na wymagające rozwiązania problemy.
 • Przesłanie portfolio zrealizowanych prac - interesują nas aplikacje internetowe lub dedykowane systemy z usługami on-line < kandydat musi mieć praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów teleinformatycznych.

Wymagania techniczne:

 • dobra znajomość PHP 8
 • dobrą znajomość framework LARAVEL
 • znajomość JavaScript
 • znajomość baz danych MySQL lub PostgreSQL
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji
 • znajomość GIT i doświadczenie w pracy nad jednym kodem przez wielu programistów
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji poparte przykładami w portfolio:
  - opartych na framework Laravel
  - wykorzystujących Bootstrap 4+
  - responsywnych (RWD)

Mile widziane:

 • Doświadczenie przy migracji danych
 • Doświadczenie w programowaniu procesów wymiany danych w tym mechanizmów importowania i tworzenia API (Integracje międzysystemowe)
 • Znajomość zagadnień i doświadczenie w realizacji mechanizmów tworzenia kopii bezpieczeństwa dużych baz danych
 • Znajomość standardów ISO-20000 oraz ISO-27001

Oferujemy:

 • Rynkowe wynagrodzenie
 • Stabilne zatrudnienie
 • Krótszy wymiar czasu pracy (7h 35 min / dzień)
 • Dodatki socjalne i zawodowe
 • Bardzo dobre warunki lokalowe
 • Dofinansowane karnety do obiektów sportowych
 • Praca na nowym sprzęcie oraz oprogramowaniu
 • Możliwość dofinansowania szkoleń i warsztatów
 • Wsparcie w pierwszych miesiącach pracy przez obecnego kierownika zespołu

Dodatkowe informacje:
- Stabilna praca w instytucji naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i najwyższych ocenach referencyjności
- Praca na miejscu w biurze w 4-6 osobowych pokojach
- Możliwość pracy w trybie hybrydowym
Możliwa praca od zaraz
- Praca w wysoce zinformatyzowanej placówce medycznej
- Praca w reżimie najnowszych regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa (NIS2, CER, Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa)

Dbamy o reżim sanitarny i bezpieczeństwo naszych pracowników
Dział Systemów Informatycznych zlokalizowany jest całkowicie poza budynkiem szpitalnym na oddzielnym, dedykowanym piętrze. Dział jest niedostępny dla pozostałych pracowników pracodawcy.

* W przypadku zainteresowania oraz jeżeli uznamy za konieczne, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie pracodawcy.

benefity1 png

Aplikuj na stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860