Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Analityk Danych

Narodowy Instytut Kardiologii – Centrum Medycyny Cyfrowej poszukuje:
Analityka Danych

Miejsce pracy: Warszawa - Anin

Opis stanowiska:
Narodowy Instytut Kardiologii uruchamia Centrum Medycyny Cyfrowej – jednostkę organizacyjną, której zadaniem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań opartych o szeroko pojęte technologie z rodziny Sztucznej Inteligencji (AI). W tym celu budujemy zespół specjalistów, którzy stworzą, będą utrzymywać i rozwijać platformę informatyczną, wspierać tworzenie rozwiązań i rozwijać narzędzia współpracując z lekarzami i naukowcami Instytutu Kardiologii.
Jako Analityk Danych w naszym nowo tworzonym Centrum Medycyny Cyfrowej będziesz odgrywał kluczową rolę w tworzeniu modeli i analizie danych na potrzeby naukowe i kliniczne. Twoim zadaniem będzie opracowywanie innowacyjnych mechanizmów opartych o AI, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opartych o chmurę publiczną.

Główne obowiązki:

 • Gromadzenie i analiza danych: Przeprowadzanie analizy danych, zarówno eksploracyjnej, jak i zaawansowanej. Wykorzystywanie różnych narzędzi i technik do zrozumienia zbiorów danych.
 • Tworzenie raportów w formie wizualnej: Przygotowywanie przejrzystych i czytelnych raportów, które pomagają w zrozumieniu wyników analizy.
 • Automatyzacja procesów raportowania: Tworzenie skryptów lub narzędzi, które umożliwiają automatyczne generowanie raportów na podstawie nowych danych.
 • Rozwój narzędzi do analizy i raportowania danych: Udoskonalanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych, które pomagają w efektywnej analizie danych.
 • Projektowanie algorytmów i modeli: Budowanie modeli predykcyjnych, klasyfikacyjnych, segmentacyjnych itp. Wykorzystywanie technik uczenia maszynowego i statystyki.
 • Analiza Big Data: Przetwarzanie dużych zbiorów danych, wykorzystując najnowocześniejsze metody. Optymalizacja procesów i wydajności algorytmów.
 • Współpraca z zespołem: Praca z innymi specjalistami, takimi jak programiści, analitycy biznesowi czy eksperci dziedzinowi, aby osiągnąć wspólne cele.
 • Badanie nowych technologii: Śledzenie trendów w dziedzinie analizy danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia.
 • Zaawansowane umiejętności analityczne i statystyczne, w tym znajomość testów hipotez, modelowania predykcyjnego i analizy eksploracyjnej danych.
 • Doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych i znajomość technik przetwarzania danych na dużą skalę.
 • Znajomość technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, w tym algorytmów klasyfikacji, regresji i klasteryzacji.
 • Umiejętność formułowania i testowania hipotez biznesowych oraz przekładania wniosków z analizy danych na konkretne rekomendacje biznesowe.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Pracę w prestiżowej instytucji o ugruntowanej pozycji w branży medycznej.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

 

 

cmc@ikard.plProsimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860