Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista ds. zakupów

 

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydata do pracy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym na stanowisko:

Specjalista ds. zakupów

Wymagania:

 • wykształcenie  wyższe
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale logistyki/ handlowym
 • umiejętność przygotowywania zapytań ofertowych
 • umiejętność przygotowywania specyfikacji przetargowych w oparciu o ustawę
  Prawo Zamówień Publicznych
 • swoboda w posługiwaniu się programami z pakietu MS Office z naciskiem na Word i Exel
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację przydzielonych zadań i obowiązków
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz analityczne
 •  wysoka kultura pracy, dokładność, rzetelność, samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziana umiejętność czytania  projektów budowlanych

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla usług i dostaw w porozumieniu
  z wnioskującym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych
 • przygotowywanie zapytań ofertowych
 • przygotowywanie konkursów ofert na podstawie wewnętrznego regulaminu zakupów
 •  przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem zakupu usług / dostaw
 • wybór dostawców i usługodawców na podstawie przyjętych kryteriów
 • prowadzenie efektywnych negocjacji zamówień / umów
 • realizacja zawartych umów / zamówień
 •  rozliczanie zrealizowanych zamówień / umów w formie elektronicznej
 • współpraca z wnioskodawcami zakupów celem weryfikacji wniosków zakupowych
  pod kątem  zasadności zakupu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: m.rowicka@ikard.pl,
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860