Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista ds. projektów

 

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowego Instytutu Badawczego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. projektów
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

Zakres obowiązków:

- udział w realizacji projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych;

- monitoring potencjalnych źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych (konkursy, programy);

- koordynacja prac nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej;

wsparcie badaczy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej i administracyjnej;

- zarządzanie projektami od strony finansowej i administracyjnej (m.in. monitoring i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych, dbałość o zapewnienie kwalifikowalności wydatków, sporządzanie raportów okresowych oraz finansowych i administracyjnych części sprawozdań, opis dokumentów finansowych, przygotowanie i przeprowadzanie zamówień realizowanych poniżej progów ustawy PZP, przygotowywanie projektów umów z wykonawcami/ partnerami);

- stała współpraca z instytucjami finansującymi oraz partnerami projektów;

-wykonywanie innych zadań niezbędnych dla prawidłowej i terminowej realizacji projektów.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe  (mile widziani absolwenci kierunków: Farmacja, Ekonomia, Administracja, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne)

- dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2, umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych)

- bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point);

- doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych przez takie instytucje jak: NCN, NCBR, ABM, MZ, KE.

 

Wymagania dodatkowe:

- dobra organizacja pracy, samodzielność w realizacji zadań, odpowiedzialność, dokładność

- wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

- umiejętność redagowania pism

 

Oferujemy:

- możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w ośrodku o statusie państwowego instytutu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: m.rowicka@ikard.pl,

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860