Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista ds. zamówień publicznych

„Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Zamówień Publicznych: Specjalista ds. zamówień publicznych.

Główny zakres zadań:

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
 • weryfikacja kompletności dokumentacji przedkładanej przez komórki merytoryczne;
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania niezbędnej do jego wszczęcia;
 • publikacja ogłoszeń w zakresie postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy
     Pzp;
 • prowadzenie dokumentacji postępowania;
 • weryfikacja ofert pod względem formalno-prawnym;
 • wnioskowanie do Kierownika Zmawiającego o odrzucenie ofert, wybór oferty
       najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • opracowywanie protokołu postępowania;
 1. Prowadzenie postępowań w wyniku wniesionych środków odwoławczych;
 2. Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych;
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Narodowego Instytutu Kardiologii
  Państwowego Instytutu Badawczego wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. Opracowywanie projektowanych postanowień umownych oraz wewnętrznych
  procedur w zakresie udzielenia zamówień publicznych;
 5. Terminowe wykonywanie zadań związanych z prowadzonym postępowaniem.

Wymagania

 1. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub budowlane;
 2. doświadczenie zawodowe ( min. 3 letnie) w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego (na dostawy, usługi i roboty budowlane), w tym min. roczne doświadczenie przy wykorzystaniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 3. znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych, wydanych do niej aktów wykonawczych oraz kodeksu cywilnego;
 4. umiejętność obsługi komputera (MS Office - Word, Excel, Outlook);
 5. komunikatywność;
 6. dokładność;
 7. dobra organizacja pracy własnej;
 8. dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy;
 9. umiejętność pracy pod presją czasu;
 10. wysoka kultura osobista.

Oferujemy :

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji przez formularz elektroniczny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860