Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Administrator Systemów Bezpieczeństwa

Numer referencyjny:
IK-EU-11/2023/DSI

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Główny zakres obowiązków:
 • Zarządzanie i administracja infrestrukturą bezpieczeństwa (przełączniki sieciowe, system firewall, VPN, WiFi, NAC, LAN, itp.)
 • Monitorowanie i konfigurowanie infrastruktury bezpieczeństwa
 • Monitorowanie aplikacji webowych i eskalowanie zagrożeń do deweloperów
 • Monitorowanie ujawnionych podatności oraz ich eliminowanie
 • Udział w obsłudze systemu bezpieczeństwa – analiza danych, reagowanie na incydenty
 • Prowadzenie rejestrów incydentów, aktywów infrastrukturalnych, zagrożeń oraz zabezpieczeń w specjalistycznym oprogramowaniu
 • Współpraca z zespołem administratorów oraz deweloperów aplikacji
 • Konfigurowanie urządzeń sieciowych, przełączników programowalnych, firewall i urządzeń brzegowych
 • Bieżąca aktualizacja polityk cyberbezpieczeństwa oraz nadzór nad ich realizacją, opracowywanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem
 • Formułowanie zaleceń w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Ocena ryzyka w obszarze bezpieczeństwa
 • Wsparcie. konfigurowanie i monitorowanie systemów backupowania
 • Kontakt z zewnętrznym zespołem SOC
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla personelu w zakresie zwiększania jego świadomości odnośnie cyberzagrożeń
 • Współpraca z jednostkami ds. cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym CSIRT NASK, CSIRT CeZ, MZ
 • Udział we wdrażaniu systemów teleinformatycznych i wsparciu technicznym użytkowników końcowych
 • Planowanie i zarządzanie programami audytów IT
 • Aktualizacja danych i obliczanie ryzyka w dedykowanym systemie teleinformatycznym
Wymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe,
 • min. dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie odpowiedzialności lub bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem IT,
Wymagania techniczne:
 • biegła obsługa komputera
 • doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i praktyczna znajomość technologii i rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • doświadczenie w zarządzaniu programowalnymi przełącznikami sieciowymi
 • doświadczenie w zarządzaniu firewallami, regułami bezpieczeństwa, VPN
 • doświadczenie w zarządzaniu systemami backupowania
 • bardzo dobrą znajomość systemów operacyjnych Linux i Windows z ActiveDirectory
 • znajomość języków skryptowych wspomagających administrację (Bash, Python, PowerShell)
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analiz zgodności systemów z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi ( w zakresie cyberbezpieczeństwa)
Mile widziane:
 • znajmość regulacji NIS2 oraz CER
 • certyfikaty związane z obszarem bezpieczeństwa oraz udokumentowanie działań
 • znajomość systemu Red Into Green

Proces Rekrutacji:
- Złożenie aplikacji w systemie elektronicznym Narodowego Instytutu Kardiologii
- Wybór potencjalnych Kandydatów
- Rozmowa kwalifikacyjna
- Decyzja o podjęciu współpracy*

Dodatkowe informacjie:
- Stabilna praca w instytucji naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i najwyższych ocenach referencyjności
- Praca na miejscu w biurze w 4-6 osobowych pokojach
- Możliwość pracy w trybie hybrydowym
- Umowa o pracę
- Praca w wysoce zinformatyzowanej placówce medycznej
- Praca w reżimie najnowszych regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa (NIS2, CER, Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa)
Możliwa praca od zaraz

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860