Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Programista PHP / Laravel

laraveal.png

 

Numer referencyjny:
IK-EU-02/2023/DSI

PROGRAMISTA PHP/ LARAVEL

Jeżeli jesteś uzdolnionym programistą PHP, który ma doświadczenie w pisaniu aplikacji we frameworku Laravel, aplikuj na to stanowisko! Narodowy Instytut Kardiologii prowadzi szereg ogólnopolskich projektów informatycznych w oparciu o autorskie oprogramowanie zbudowane z wykorzystaniem Laravel, MySQL i Bootstrap. 

Potrzebujemy Twojej pomocy w rozwoju naszego oprogramowania. Oferujemy stawki rynkowe, bardzo dobre warunki lokalowe i nieformalną atmosferę pracy. 

Wymagania formalne:
- wykształcenie średnie lub wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym technicznym (jako jednostka naukowa preferujemy jednak osoby z wykształceniem magistra),
- przesłanie portfolio zrealizowanych prac - interesują nas aplikacje internetowe lub dedykowane systemy z usługami on-line

Wymagania techniczne:
- dobra znajomość PHP 7 / 8
- dobrą znajomość framework LARAVEL
- znajomość JavaScript
- znajomość baz danych MySQL lub PostgreSQL
- znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji
- znajomość GIT i doświadczenie w pracy nad jednym kodem przez wielu programistów
- doświadczenie w tworzeniu aplikacji poparte przykładami w portfolio:

  • opartych na framework Laravel
  • wykorzystujących Bootstrap 3 lub 4
  • responsywnych (RWD)

Mile widziane:
- Doświadczenie przy migracji danych
- Doświadczenie w programowaniu procesów wymiany danych w tym mechanizmów importowania i tworzenia API
- Praktyczna znajomość mechanizmów REST i SOAP
- Chęć do podejmowania własnej inicjatywy, proponowania nowych rozwiązań, technologii, funkcjonalności
- Umiejętność pracy samodzielnej jak i przy współpracy innych osób
- Znajomość zagadnień i doświadczenie w realizacji mechanizmów tworzenia kopii bezpieczeństwa dużych baz danych

Główny zakres obowiązków:
- Rozwój ogólnopolskich systemów medycznych - rejestry, sieć kardiologiczna, eCRFy itp. - Front-end oraz Back-end
- Tworzenie mechanizmów integracyjnych oraz wymiany danych z innymi systemami
- Tworzenie dynamicznych raportów i prezentacji w warstwie Front-End
- Tworzenie, modyfikacji i optymalizacja bazy danych systemu opartej na MySQL 8
- Tworzenie zautomatyzowanych procesów backupowania
- Tworzenie dokumentacji

Proces Rekrutacji:
- Złożenie aplikacji w systemie elektronicznym Narodowego Instytutu Kardiologii
- Wybór potencjalnych Kandydatów
- Rozmowa kwalifikacyjna on-line
- Decyzja o podjęciu współpracy*

Dodatkowe informacjie:
- Stabilna praca w instytucji naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i najwyższych ocenach referencyjności
- Praca na miejscu w biurze w 4-6 osobowych pokojach
- Możliwość pracy w trybie hybrydowym
Możliwa praca od zaraz
- Praca w wysoce zinformatyzowanej placówce medycznej
- Praca w reżimie najnowszych regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa (NIS2, CER, Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa)

Dbamy o reżim sanitarny i bezpieczeństwo naszych pracowników
Dział Systemów Informatycznych zlokalizowany jest całkowicie poza budynkiem szpitalnym na oddzielnym, dedykowanym piętrze. Dział jest niedostępny dla pozostałych pracowników pracodawcy.

* W przypadku zainteresowania oraz jeżeli uznamy za konieczne, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie pracodawcy.

benefity1 png

Aplikuj na stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860