Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydata do pracy stanowisko: Specjalista ds. Ochrony  Środowiska

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe wyższe (ochrona środowiska, zarządzanie jakością lub pokrewne)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska
 • Samodzielność, systematyczność, skrupulatność, komunikatywność
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu

Główny zakres obowiązków:

 • Realizacja zadań z obszaru ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • Wdrażanie i utrzymywanie standardów oraz inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków w obszarze ochrony środowiska
 • Przygotowywanie i aktualizowanie procedur i instrukcji dotyczących ochrony środowiska.
 • Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska, m.in.  zbieranie danych środowiskowych z działalności komórek organizacyjnych (emisje do atmosfery, opakowania), sporządzanie raportów i analiz oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska
 • Składanie sprawozdań środowiskowych i rozliczanie opłat środowiskowych (BDO, KOBIZE, GUS, opłaty środowiskowe, Wody Polskie, WIOŚ, azbest)
 • Przygotowanie i nadzór nad bieżącymi umowami w zakresie ochrony środowiska
 • Współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi oraz z właściwymi urzędami i instytucjami w tym z
 • Organizacjami Odzysku, przygotowywanie dokumentów w celu uzyskania uzgodnień i zezwoleń środowiskowych
 • Bieżąca współpraca z odbiorcami odpadów
 • Opiniowanie projektów i nadzór nad ich realizacją w zakresie ochrony środowiska
 • Czynny udział w przygotowaniach do kontroli oraz audytów wewnętrznych i zewnętrznych w obszarze ochrony środowiska. Czynny udział w inwestycjach budowlanych – sporządzanie dokumentacji środowiskowej na potrzeby inwestycji, nadzór nad realizacją decyzji i uzgodnień środowiskowych
 • Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych z ochrony środowiska


Oferujemy :
Umowę o prace w pełnym wymiarze czasu pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: m.rowicka@ikard.pl,
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860