Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Inżynier serwisowy

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydata do pracy w Dziale Techniki Medycznej na stanowisko: inżynier serwisowy

Główne obowiązki na stanowisku:

- wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i laboratoryjnego zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi w zakresie dostępnych możliwości technicznych ,

- prowadzenie dokumentacji (Baza Danych) techniczno-eksploatacyjnej sprzętu medycznego i laboratoryjnego, w tym ewidencji naprawianego sprzętu medycznego,

- przeprowadzanie analiz opłacalności napraw i konserwacji – współpraca z firmami zewnętrznymi w celu pozyskiwania i analizy ofert,

- przygotowanie specyfikacji wymagań technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) oraz uczestniczenie w komisjach przetargowych na zakup i serwisowanie sprzętu medycznego i laboratoryjnego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

- nadzór nad realizacją umów serwisowych oraz umów dostaw.

Wymagania podstawowe:

wykształcenie wyższe o kierunku inżynierii biomedycznej lub elektroniki ze specjalnością technika medyczna / sprzęt medyczny

praktyczna znajomość obsługi komputera, elementarna znajomość baz danych, pakiet MS Office

Znajomość technicznego języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie instrukcji serwisowych, aplikacji sprzętowych, katalogów itp.

Preferowanie wymagania:

doświadczenie w zakresie napraw i obsługi sprzętu medycznego,

posiadanie wiedzy z zakresu Systemu Zarządzania Jakością,

posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (SEP do 1kV),

posiadanie umiejętności – posługiwanie się uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi np. testery bezpieczeństwa elektrycznego

wykonywanie podstawowych czynności manualnych związanych z prostymi naprawami, w tym lutowanie.

Oferujemy: umowę o pracę,

pracę w Instytucie Kardiologii wyposażonym w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną, laboratoryjną i naukową.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez system elektroniczny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860