Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista ds. projektów

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Stanowisko: Specjalista ds. projektów
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracęZakres obowiązków:
    •    udział w realizacji projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych;
    •    monitoring potencjalnych źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych (konkursy, programy);
    •    koordynacja prac nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej;
    •    wsparcie badaczy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej i administracyjnej;
    •    zarządzanie projektami od strony finansowej i administracyjnej (m.in. monitoring i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych, dbałość o zapewnienie kwalifikowalności wydatków, sporządzanie raportów okresowych oraz finansowych i administracyjnych części sprawozdań, opis dokumentów finansowych, przygotowanie i przeprowadzanie zamówień realizowanych poniżej progów ustawy PZP, przygotowywanie projektów umów z wykonawcami/ partnerami);
    •    stała współpraca z instytucjami finansującymi oraz partnerami projektów;
    •    wykonywanie innych zadań niezbędnych dla prawidłowej i terminowej realizacji projektów.


Wymagania niezbędne:
    •    wykształcenie wyższe  (mile widziani absolwenci kierunków: Farmacja, Ekonomia, Administracja, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne)
    •    dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2, umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych)
    •    bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point);
    •    doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych przez takie instytucje jak: NCN, NCBR, ABM, MZ, KE.

Wymagania dodatkowe:
    •    dobra organizacja pracy, samodzielność w realizacji zadań, odpowiedzialność, dokładność
    •    wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
    •    umiejętność redagowania pism

Oferujemy:
    •    zatrudnienie w ramach umowy o pracę
    •    wymiar czasu pracy: 1 etat
    •    możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w ośrodku o statusie państwowego instytutu badawczeg

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860