Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalisty w Zespole Monitorowania NPChUK w Biurze Projektów Strategicznych

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. Alpejska 42, poszukujemy kandydatki/ta na stanowisko:

Specjalisty w Zespole Monitorowania NPChUK
w Biurze Projektów Strategicznych

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie:

 • Współuczestniczyła w realizacji i monitorowaniu zadań Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.
 • Współuczestniczyła w monitorowaniu i rozliczaniu umów, zawartych na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.
 • Współuczestniczyła w przeprowadzaniu procedur przetargowych i konkursowych związanych z wyłanianiem Wykonawców na realizację zadań Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.
 • Współuczestniczyła w przygotowaniu do podpisania projektów umów i ewentualnych aneksów do umów na realizację zadań Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.
 • Współuczestniczyła w monitorowaniu zaangażowania środków publicznych, przygotowaniu materiałów do planu rzeczowo-finansowego oraz prowadzeniu analizy ekonomiczne z zakresu realizacji zadań Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.
 • Współuczestniczyła w realizacji zadań związanych z opracowywaniem informacji, analiz i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032, Rady Ministrów, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli oraz zadań związanych z analizą stopnia realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.
 • Brała udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez instytucje zewnętrzne w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych Instytutowi na realizację zadań w ramach ww. programu.
 • Przygotowywała odpowiedzi na zapytania oraz inne pisma w zakresie zadań Biura Projektów Strategicznych.
 • Przygotowywała informacji, prezentacji, sprawozdań z zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku (preferowane w jednostkach ochrony zdrowia).
 • Znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami.
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej.
 • Umiejętność realizacji zadań pod presją czasu i dotrzymywania terminów narzuconych przez jednostkę finansującą.
 • Umiejętność pracy w grupach zadaniowych.
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office w szczególności Word, Excel, PowerPoint.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pracę w renomowanym Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Perspektywę zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności.
 • Otoczenie profesjonalnego i dynamicznego zespołu.
 • Wsparcie merytoryczne na etapie wdrożenia się do pracy.
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: m.rowicka@ikard.pl,
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: m.rowicka@ikard.pl,

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860