Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Konserwator urządzeń wentylacji, klimatyzacji i instalacji gazów medycznych

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Technicznym na stanowisko: konserwator urządzeń wentylacji, klimatyzacji i instalacji gazów medycznych

 

Wymagania :

 • Wykształcenie techniczne (minimum średnie) w kierunku wentylacji i klimatyzacji lub pokrewnym(elektryk, automatyk, mechanik),
 • Doświadczenie w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oraz systemów wentylacji klimatyzacji i chłodniczych,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3m, sprawność ruchowa),
 • Samodzielność i zaangażowanie w realizację przydzielonych zadań i obowiązków,
 • Umiejętność samodzielnego diagnozowania awarii oraz ich usuwania,
 • Umiejętność obsługi sterowników i automatyki, central wentylacyjnych,
 • Wysoka kultura pracy, dokładność, rzetelność, samodzielność.

 

Mile widziane :

 • certyfikat F-Gazy,
 • uprawnienia kwalifikacyjne do pracy przy eksploatacji urządzeń, elektroenergetycznych grupy 1 (E1) i grupy 2 (E2) w zakresie eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie bieżącej kontroli sprawności, wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji (w tym czyszczenie i dezynfekcja elementów układów i wymiana filtrów,
 • Usuwanie usterek i wykonywanie napraw urządzeń i systemów wentylacji oraz klimatyzacji (systemów typu VRF, splitów, agregatów wody lodowej, różnorodnych urządzeń grzewczo-chłodzących, urządzeń chłodniczych) zainstalowanych w obiektach Narodowego Instytutu Kardiologii.
 • Czynności montażowe , konserwacyjne i eksploatacyjne związane z instalacjami gazów medycznych, sprężarkowni powietrza, maszynowni próżni, dystrybucja gazów medycznych w butlach do jednostek organizacyjnych Instytutu, zbiornikami gazów skroplonych i sprężonych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji przez formularz on-line.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860