Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista ds. zamówień publicznych

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Zamówień Publicznych: Specjalista ds. zamówień publicznych.

Główny zakres zadań :

 • Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami, we współpracy z pracownikami merytorycznymi, w tym pełnienie roli sekretarza Komisji;
 • Przygotowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, projektów umów, ogłoszeń, a także wezwań oraz zawiadomień w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  Weryfikacja opisów przedmiotu zamówienia pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Sprawdzenie ofert złożonych w postępowaniu pod kątem formalno-prawnym;
 • Pomoc pracownikom merytorycznym w zakresie przepisów ustawy Pzp, a także w zakresie wyjaśniania wewnętrznych Regulacji Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych;
 • Przygotowywanie Planu zamówień i Planu postępowań;
 • Przygotowywanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Wymagania konieczne :

 • Wyksztalcenie wyższe (preferowane prawnicze lub ekonomiczne);
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego, będącego jednostką medyczną, zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia przy udzielaniu zamówień współfinansowanych z funduszy UE, grantów, dotacji, w tym dotacji MZ i ABM;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wydanych do ustawy;
 • Samodzielność;
 • Obsługa komputera /środowisko MS Office/, Lex.
 • Dokładność i skrupulatność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowym atutem będą :

 • Znajomość przepisów dotyczących wyłączeń z zakresu działalności badawczej, rozwojowej i naukowej;
 • Kursy/szkolenia dot. Zamówień publicznych;
 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Oferujemy :

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracę w renomowanym instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: m.rowicka@ikard.pl,
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860