Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Technik Informatyk

 

Numer referencyjny:
IK-EU-09/2023/DSI

TECHNIK INFORMATYK

Główny zakres obowiązków:
 • prowadzenie obsługi technicznej sprzętu komputerowego:
  • wykonywanie napraw sprzętu komputerowego
  • prowadzenie obsługi eksploatacyjnej sprzętu komputerowego,
  • konfigurowanie oprogramowania systemowego stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych do wymogów polityki bezpieczeństwa IK,
  • rejestracji sprzętu komputerowego dla celów serwisowych,
  • realizacja spraw związanych z serwisem zewnętrznym,
 • techniczna obsługa urządzeń sieciowych,
 • instalacja i konfiguracja aplikacji biurowych i dedykowanych,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz innych elementów będących składnikami infrastruktury informatycznej,
 • wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników końcowych
Wymagania formalne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym technicznym,
 • min. dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie odpowiedzialności,
Wymagania techniczne:
 • znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych MS Windows, oprogramowania MS Office,
 • doskonała znajomość sprzętu komputerowego, architektury komputera, jego podzespołów i zasad jego serwisowania,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących sieci LAN,
 • umiejętność instalacji i obsługi sprzętu multimedialnego,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • zdolność rozpoznawania problemów oraz ich rozwiązywania samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją oraz na zdobywanie wiedzy,
 • umiejętność pracy zespołowej pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym,
 • niekaralność,
 • preferowane są osoby komunikatywne, samodzielne, sumienne, cierpliwe, odpowiedzialne i odporne na stres, z umiejętnością analitycznego myślenia, szybkiego przyswajania nowej wiedzy i dobrą organizacją pracy.
Mile widziane:
 • znajomość systemu LogSystem,
 • znajomość systemu CliniNET,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, a zwłaszcza instytutów naukowo-badawczych w ochronie zdrowia,
 • znajomość i obsługa systemu przywoławczego,
 • znajomość i obsługa rozwiązań telekomunikacyjnych
 

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860