Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Sekretarka medyczna

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
zatrudni osobę na stanowisko

Sekretarka medyczna

Nr. Referencyjny: 
IK-EU-11/2019/KDR

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji w języku polskim i języku angielskim
 • umiejętność dobrej organizacji pracy sekretariatu,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • biegła obsługa programu PowerPoint, Excel
 • znajomość pracy i procedur realizowanych przez sekretarki medyczne w 
  Instytucie Kardiologii
 • znajomość struktury organizacyjnej Instytutu Kardiologii i jednostek 
  strukturalnych w ramach realizowanej współpracy
 • doświadczenie na stanowisku sekretarki 5 lat i odbyty przynajmniej 
  jeden kurs dla sekretarek medycznych poświadczony certyfikatem

Kwalifikacje osobiste:

 • odpowiedzialność
 • zorganizowanie;
 • zamiłowanie do porządku;
 • umiejętność organizacji pracy swojej i innych
 • bardzo dobra pamięć;
 • systematyczność;
 • zdyscyplinowanie;
 • umiejętność ustalania priorytetów
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność tworzenia wizerunku jednostki strukturalnej, dla której prowadzi sekretariat
     

Aplikuj na stanowisko:POZOSTAŁE DOKUMENTY NALEŻY SPOKOWAĆ DO ARCHIWUM ZIP I ZAŁACZYĆ DO PODANIA W POSTACI SPAKOWANEJWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 694 413 750