Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Referent/Specjalista w Dziale Programów Badawczych

Referent/Specjalista w Dziale Programów Badawczych

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja naukowych projektów krajowych od strony administracyjno-finansowej.
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych o środki finansowe dla nowych projektów naukowych w ramach prowadzonych konkursów.
 • Monitorowanie projektów naukowych pod względem postępu rzeczowego w ich realizacji.
 • Monitorowanie wykonania budżetu projektów naukowych, kontrolowanie kwalifikowalności wydatków, potwierdzanie dostępności środków w budżecie projektu, weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej związanej z projektem oraz realizacja innych zadań w celu prawidłowej realizacji finansowej projektu.
 • Reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projektach naukowych, w tym prognozowanie i podejmowanie działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów.
 • Przygotowanie dokumentacji w celu realizacji zamówień wynikających z prowadzonych projektów naukowych.
 • Rozliczanie umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym przygotowywanie wniosków o płatność oraz okresowych i końcowych rozliczeń w celu sprawnej realizacji projektu w zakresie finansowym. 
 • Wsparcie kadry administracyjnej i naukowej w realizacji projektów, w tym finansowanych z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych.
 • Przygotowywanie informacji, sprawozdań z zadań realizowanych przez Dział, projektów odpowiedzi na wpływające zapytania oraz inne pisma w zakresie zadań Działu.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie związanym z monitorowaniem i rozliczaniem prowadzonych projektów naukowych. 
 • Aktualizacja bazy danych i wewnętrznego systemu obsługi projektów naukowych. 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: Ekonomia, Prawo
  i Administracja, Zdrowie Publiczne)
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • Umiejętność redagowania pism
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne
 • Umiejętność pracy w grupach zadaniowych 
 • Umiejętność  pracy z systemami oraz dokumentami
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • Umiejętność nadzorowania wielu zadań równocześnie.
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej.

 

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania terminów narzuconych przez jednostki finansujące.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE 

 • Znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych (np. sl2014).
 • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów.
 • Wysoka kultura osobista.


OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pracę w renomowanym Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Praca w godzinach 7:30-15:05.
 • Możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty.
 • Możliwość doskonalenia zawodowego.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

 

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860