Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Koordynator badań klinicznych w Projekcie Agencji Badań Medycznych nr 2020/ABM/03/00018

 

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

Państwowego Instytutu Badawczego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

 Koordynator badań klinicznych

w Projekcie Agencji Badań Medycznych nr 2020/ABM/03/00018

 

Oferta pracy nr 03/2022

 Miejsce pracy : Warszawa, ul. Alpejska  42

 

 Zakres obowiązków:

 • koordynowanie badań klinicznych zgodnie z wymogami GCP oraz wymaganiami Sponsora
 • nadzorowanie procesu badawczego, zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, zarządzanie działaniami zespołu badawczego
 • prowadzenie nadzoru nad procesami związanymi z przygotowaniem i realizacją wybranych badań klinicznych
 • samodzielne rozwiązywanie problemów w wybranych badaniach klinicznych
 • nadzór nad przestrzeganiem wytycznych GCP oraz protokołów badań klinicznych, w tym nad kluczowymi procesami związanymi z uczestnictwem pacjenta w badaniu klinicznym
 • współpraca z zespołami badawczymi oraz zespołem CWBK

 

 Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu metodologii badań klinicznych lub min. 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze badań klinicznych
 • biegła znajomość obowiązujących standardów i procedur, w szczególności ICH GCP
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

 Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy, samodzielność w realizacji zadań, odpowiedzialność
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

 

Oferujemy :

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • wymiar czasu pracy: 1 etat
 • zatrudnienie w projekcie Agencji Badań Medycznych oraz możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w ośrodku o statusie państwowego instytutu badawczego

 

 

Stanowisko jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach projektu 2020/ABM/03/00018 pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii funkcjonującego w modelu usług wspólnych, zapewniającego wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych”.

 

 

 

CV prosimy składać do dnia 16 października 2022r.

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860