Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Referent ds. zaopatrzenia

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydata do pracy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym na stanowisko referenta ds. zaopatrzenia

Wymagania

 1. wykształcenie minimum średnie

 2. doświadczenie w pracy na stanowisku w dziale zaopatrzenia/ handlowym

 3. umiejętność przygotowywania zapytań ofertowych

 4. umiejętność przygotowywania specyfikacji przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,

 5. swoboda w posługiwaniu się programami z pakietu MS Office z naciskiem na Word i Exel

 6. samodzielność i zaangażowanie w realizację przydzielonych zadań i obowiązków

 7. wysokie umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz analityczne

 8. wysoka kultura pracy, dokładność, rzetelność, samodzielność

 9. umiejętność pracy pod presją czasu

 10. mile widziana umiejętność czytania projektów budowlanych

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. współpraca z wnioskodawcami zakupów celem weryfikacji wniosków zakupowych pod kątem ich zasadności zakupu

 2. przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla usług i dostaw w porozumieniu z wnioskującym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych

 3. przygotowywanie zapytań ofertowych

 4. przygotowywanie konkursów ofert na podstawie wewnętrznego regulaminu zakupów

 5. przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem zakupu usług / dostaw

 6. wybór dostawców i usługodawców na podstawie przyjętych kryteriów

 7. prowadzenie efektywnych negocjacji zamówień / umów

 8. realizacja zawartych umów / zamówień

 9. rozliczanie realizowanych zamówień/ umów w formie elektronicznej

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez system elektroniczny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 694 413 750