Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista ds. badań klinicznych

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista ds. badań klinicznych

Zakres obowiązków:


• Udział w realizacji projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych

• monitoring potencjalnych źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych (konkursy, programy);

• koordynacja prac nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej;

• wsparcie badaczy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej i administracyjnej;

• zarządzanie projektami od strony finansowej i administracyjnej (m.in. monitoring i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych, dbałość o zapewnienie kwalifikowalności wydatków, sporządzanie raportów okresowych oraz finansowych i administracyjnych części sprawozdań, opis dokumentów finansowych, przygotowanie i przeprowadzanie zamówień realizowanych poniżej progów ustawy PZP, przygotowywanie projektów umów z wykonawcami/ partnerami);

• stała współpraca z instytucjami finansującymi oraz partnerami projektów;

• wykonywanie innych zadań niezbędnych dla prawidłowej i terminowej realizacji projektów.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: Farmacja, Ekonomia, Administracja, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne);

• doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych przez takie instytucje jak: NCN, NCBR, MNISW, ABM, MZ, KE);

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2), umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych;

• bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point);

• umiejętność redagowania pism;

• staranność, dokładność i dbałość o szczegóły;

• bardzo dobre zdolności komunikacyjne;

• odpowiedzialność i samodzielność w działaniu

• zadaniowe podejście do pracy;

• doskonała umiejętność organizacji pracy, elastyczność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez system elektroniczny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 694 413 750