Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Koordynator ds. bezpieczeństwa terapii (pharmacovigilance)/pisarz medyczny w Projekcie Agencji Badań Medycznych nr 2020/ABM/03/00018

 

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

Państwowego Instytutu Badawczego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Koordynator ds. bezpieczeństwa terapii (pharmacovigilance)/pisarz medyczny

w Projekcie Agencji Badań Medycznych nr 2020/ABM/03/00018

 

 Oferta pracy nr 01/2022

 Miejsce pracy : Warszawa, ul. Alpejska  42

 

 Zakres obowiązków:

 • tworzenie dokumentów medycznych obejmujących wszystkie etapy badań klinicznych, z uwzględnieniem raportów z badań klinicznych, protokołów badań, raportów rocznych w zakresie bezpieczeństwa, broszur badacza, analiz ryzyka/korzyści oraz zintegrowanych streszczeń z surowych danych,
 • opracowywanie metod oceny działania farmakologicznego produktów leczniczych z uwzględnieniem oceny toksyczności (ostrej, podostrej, kumulatywnej i przewlekłej), działań niepożądanych, mechanizmów działania i punktu uchwytu,
 • posługiwanie się metodami badania produktów leczniczych w ustroju, a zwłaszcza metodami farmakokinetycznymi,
 • definiowanie i wyznaczanie szybkości eliminacji, okresu półtrwania, obojętności dystrybucj i klirensu leku,
 • udział w ustalaniu zasad dawkowania leków,
 • ustalanie zasad i określanie celowości monitorowania stężeń leków we krwi,
 • projektowanie badań klinicznych (kontrolowanych badań klinicznych) z uwzględnieniem zasad ICH GCP.

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: medycyna, farmacja, biologiczne lub pokrewne)
 • biegła znajomość obowiązujących standardów i procedur, w szczególności ICH GCP
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie min. rok w obszarze prowadzenia badań naukowych i tworzenia publikacji naukowych w jęz. angielskim

 

 Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność przeszukiwania medycznych baz danych, analizy literatury medycznej, prezentowania danych badawczych, znajomość wymogów dotyczących edycji i publikacji
 • wiedza z zakresu struktury i zawartości dokumentów zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w realizacji zadań, odpowiedzialność
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

 

 Oferujemy :

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • wymiar czasu pracy 0,75 etatu
 • zatrudnienie w projekcie Agencji Badań Medycznych oraz możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w ośrodku o statusie państwowego instytutu badawczego

 

 Stanowisko jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach projektu 2020/ABM/03/00018 pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii funkcjonującego w modelu usług wspólnych, zapewniającego wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych”.

 

 

 CV prosimy składać do dnia 30 września 2022r. przez system elektroniczny. 

z podaniem nazwy stanowiska „Specjalista ds. bezpieczeństwa terapii (pharmacovigilance)/pisarz medyczny w projekcie 2020/ABM/03/00018” w tytule maila lub w zaklejonej kopercie na adres: Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; z dopiskiem jak wyżej.

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".

 

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860