Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista ds. organizacji i promocji

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista ds. organizacji i promocji w Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (mile widziani absolwenci kierunków medycznych np.: Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Fizjoterapia) lub Administracja, Zarządzanie, Marketing lub pokrewnych;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy administracyjnej lub w zakresie organizacji i dokumentowania badań naukowych i/lub programów interwencyjno – badawczych; lub praca na uczelni wyższej lub instytucie badawczym
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point);
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej podstawowym);
 • umiejętność samodzielnej pracy;
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów;
 • dokładność w pracy, rzetelność;
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy;
 • gotowość do doskonalenia umiejętności zawodowych

Zakres obowiązków:

 • Udział w realizacji projektów, w tym wsparcie organizacyjne zespołów projektowych;
 • Prowadzanie dokumentacji projektów, w tym: przygotowywanie pism, ofert, zamówień, umów, redakcja techniczna raportów i innych materiałów, archiwizacja dokumentacji;
 • Przygotowywanie prezentacji (Power Point);
 • Bezpośredni kontakt z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów, partnerami i współpracującymi jednostkami;
 • Tworzenie baz danych na podstawie dokumentacji projektowej;
 • Wykonywanie innych prac związanych z działalnością Zakładu zleconych przez Kierownika Zakładu lub bezpośrednich przełożonych, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa, umowy o pracę lub z zakresem obowiązków
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy;
 • gotowość do doskonalenia umiejętności zawodowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez system elektroniczny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 694 413 750