Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Monitor badań klinicznych/specjalista ds. jakości w Projekcie Agencji Badań Medycznych nr 2020/ABM/03/00018

 

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

Państwowego Instytutu Badawczego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

 Monitor badań klinicznych/specjalista ds. jakości

w Projekcie Agencji Badań Medycznych nr 2020/ABM/03/00018

 

Oferta pracy nr 02/2022

 

Miejsce pracy : Warszawa, ul. Alpejska  42

 

 Zakres obowiązków:

 • współpraca z zespołami badawczymi, zespołem CWBK oraz wybranymi pionami administracji członków Konsorcjum w zakresie planowania badań klinicznych
 • współpraca z zespołami badawczymi, zespołem CWBK oraz wybranymi pionami administracji członków Konsorcjum w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do rejestracji badania klinicznego
 • współpraca z zespołami badawczymi w zakresie monitoringu wybranych badań klinicznych, w szczególności niekomercyjnych badań klinicznych
 • współpraca w zakresie tworzenia i aktualizacji procedur oraz zasad obiegu dokumentów związanych z prowadzonym badaniem
 • prowadzenie nadzoru nad procesami związanymi z realizacją wybranych badań klinicznych
 • samodzielne rozwiązywanie problemów w wybranych badaniach klinicznych
 • organizacja oraz prowadzenie wraz ze specjalistą ds. jakości regularnych szkoleń dla personelu CWBK oraz zespołów badawczych członków Konsorcjum w zakresie m.in. Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice), standardowych procedur postępowania (ang. Standard Operating Procedure, SOP),  specyfiki prowadzonych w ośrodku badań klinicznych, jak również innych, związanych z prowadzonymi w ośrodku badaniami klinicznymi 

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe 
 • biegła znajomość obowiązujących standardów i procedur, w szczególności ICH GCP
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

 Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane studia podyplomowe w zakresie badań klinicznych
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w realizacji zadań, odpowiedzialność
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

 

 Oferujemy :

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • wymiar czasu pracy 0,5 etatu
 • zatrudnienie w projekcie Agencji Badań Medycznych oraz możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w ośrodku o statusie państwowego instytutu badawczego

 

 Stanowisko jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach projektu 2020/ABM/03/00018 pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii funkcjonującego w modelu usług wspólnych, zapewniającego wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych”.

 

 

CV prosimy składać do dnia 30 września 2022r. przez system elektroniczny

z podaniem nazwy stanowiska „Specjalista ds. bezpieczeństwa terapii (pharmacovigilance)/pisarz medyczny w projekcie 2020/ABM/03/00018” w tytule maila lub w zaklejonej kopercie na adres: Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; z dopiskiem jak wyżej.

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".

 

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860